За нас

Simple Elegance e демонстрационен магазин на платформата за създаване на интернет магазини и онлайн търговия - GombaShop™.
GombaShop™ е продукт на съвместните усилия на екип от дизайнери, програмисти и маркетолози, всеки от които с над 11-годишен опит в изграждането на решения за интернет търговия.
GombaShop™ е решение за електронна търговия, което набляга на наистина важните за всеки онлайн магазин неща - без излишни усложнения, без договори, без скрити условия.
И най-важното - GombaShop™ е SAAS ( software as a service ) - най-модерното и сигурно решение за интернет търговия. Това Ви гарантира бързина, простота и безотказност. Създавате своя магазин, публикувате снимки на своите продукти и започвате да продавате.
Платформата е разработена и поддържана от „Гомба” ООД – Дружество с ограничена отговорност „Гомба“ ООД, ЕИК 202438316, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с адрес на управление: Република България, гр. София 1505, р-н Оборище, "Гълъбец" No 5, офис7.